Tarieven

Mr. Çiçek heeft als uitgangspunt dat iedereen recht heeft op de beste rechtsbijstand. Daarom staat hij cliënten bij op zowel door de overheid gesubsidieerde alsook op basis van een uurtarief.

Tarief

U wilt geen onverwachte kosten. Daarom is mr. Çiçek transparant bij het maken van afspraken. Het eerste intakegesprek is altijd gratis. Tijdens het intakegesprek zal de zaak en het tarief met u worden besproken en bij akkoord schriftelijk worden vastgelegd. Het tarief kan zowel een uurtarief zijn alsook een vaste prijs voor de hele zaak. In beide gevallen hanteert mr. Çiçek een transparant all-in tarief: inclusief btw en zonder bijkomende extra kosten.

Contact

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u onvoldoende financiële middelen heeft, dan komt u vaak in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) zal voor u worden ingediend door mr. Çiçek zelf. Vaak dient u wel een eigen bijdrage te betalen. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat de hoogte is van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen van 2 jaar eerder.

Voor een indicatie of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u het overzicht bekijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan heeft u vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval kunnen wij voor u een aanvraag bij uw gemeente indienen voor de vergoeding van de eigen bijdrage. Dan hoeft u ons niets te betalen en is de rechtsbijstand helemaal gratis.

Contact